EURO6000

EURO6000 to elektryczna lokomotywa wielosystemowa z układem osi Co’Co’, która należy do rodziny EURODUAL. Przeznaczona jest do jazdy na liniach normalnotorowych i/lub iberyjskiej szerokości toru przy trzech różnych napięciach trakcji napowietrznej, 1,5 kV DC, 3 kV DC i 25 kV AC, przy prędkościach do 160 km/h.

EURO6000 jest dostępna w dwóch konfiguracjach. Jedna do eksploatacji na torach o iberyjskiej szerokości (1668 mm) w Hiszpanii i/lub Portugalii i druga, dostępna w wersji normalnotorowej (1435 mm) do eksploatacji we Francji, Belgii, Luksemburgu oraz na liniach normalnotorowych w Hiszpanii, a także w ruchu transgranicznym między wyżej wymienionymi krajami. Ponadto można je wyposażyć w „uniwersalne” wózki, które można wykorzystać na torach o różnych szerokościach, łatwo wymieniając zestawy kołowe w punktach zmiany wózków. Dzięki najnowocześniejszej technologii, która przekracza wymagania TSI, lokomotywy te oferują wysoką zdolność pociągową; niskie zużycie energii i zmniejszone koszty eksploatacji. Trójnapięciowe lokomotywy elektryczne promują bezemisyjny kolejowy transport towarowy.

Pierwsze zamówienie na lokomotywy EURO6000 złożyła Alpha Trains w 2019 r.

Schliessen