EURO9000

EURO9000 to elektryczna lokomotywa wielosystemowa z układem osi Co’Co’ umożliwiająca eksploatację na liniach zelektryfikowanych zasilanych prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC). Jej modułowa konstrukcja umożliwia zainstalowanie do trzech różnych pokładowych systemów napędowych (elektrycznego, spalinowego i/lub akumulatorowego), w celu prowadzenia tych samych pociągów na liniach niezelektryfikowanych.

Lokomotywa EURO9000 zapewnia efektywność energetyczną, wydajność i niezawodność, co skutkuje optymalnym kosztem cyklu życia, a tym samym długoterminową opłacalność przewozów kolejowych. Przy zakresie mocy do 9 MW, EURO9000 jest najpotężniejszą lokomotywą w Europie. Przeznaczona jest do jazdy z dużą prędkością po głównych korytarzach europejskich z ruchem mieszanym. Ta imponująca, od dużej wydajności lokomotywa umożliwia, w wielu przypadkach, przewóz cięższych i dłuższych pociągów przy użyciu tylko jednej lokomotywy, co skutkuje większą ładownością i niższymi kosztami trakcji. Spełniająca wymagania TSI lokomotywa EURO9000 przeznaczona jest do eksploatacji na trasach międzynarodowych po głównych europejskich korytarzach kolejowych. Została ona zaprojektowana z myślą o wprowadzeniu kilku pakietów krajowych, w tym konwencjonalnych systemów automatycznego sterowania pociągiem, jak również Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). Ta wszechstronność pozwala na prowadzenie ciężkich przewozów towarowych lub średnich prędkości przewozów pasażerskich nawet na trasach międzynarodowych. Podstawowa konfiguracja obejmująca Niemcy, Austrię, Szwajcarię, Włochy, Holandię i Belgię zostanie w przyszłości rozszerzona na inne kraje.

W 2019 r. Stadler otrzymał od European Loc Pool (ELP) pierwsze zamówienie na lokomotywy EURO9000, które mają być leasingowane operatorom kolejowych przewozów towarowych w różnych krajach.

Schliessen