PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA UTRZYMANIE (ENTITY IN CHARGE OF MAINTENANCE, ECM)

Stadler – partner w zakresie certyfikowanej obsługi technicznej

Komisja Europejska dąży do zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa i jakości w transporcie kolejowym. Aby osiągnąć ten cel, Komisja dodała kilka podstawowych założeń do uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności za utrzymanie taboru kolejowego. Od czerwca 2022 r. stosowne przedsiębiorstwa kolejowe i podmioty dysponujące pojazdami kolejowymi muszą przedstawić certyfikowany podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779.

Firma Stadler spełnia wysokie wymagania, aby pełnić funkcję ECM, i posiada certyfikat wydany zgodnie z nowym europejskim rozporządzeniem. Dzięki temu nasi klienci mogą korzystać z szerokiego know-how z zakresu zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych. Posiadamy centralne centrum kompetencji, które realizuje i koordynuje procesy dotyczące funkcji ECM 1 i 2. Nasze funkcje ECM 3 i ECM 4 są zdecentralizowane i przypisane do poszczególnych lokalizacji..

Dzięki objęciu roli ECM firma Stadler oferuje innowacyjną koncepcję rozwiązań, mogąc zagwarantować bezpieczeństwo w zakresie technologii i eksploatacji przez cały cykl życia pojazdów. Gwarantujemy maksymalną dostępność i niezawodność taboru naszych klientów.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

Szerokie know-how
Zarządzanie utrzymaniem pojazdów kolejowych
Centralne Centrum Kompetencji
Implementacja i koordynacja procesów ECM 1 i ECM 2
Rozbudowana sieć
Dostawca systemów i doświadczenie jako globalny dostawca usług serwisowych

ECM w szczegółach

Firma Stadler spełnia wysokie wymagania, posiada certyfikat potwierdzający zgodność z nowym rozporządzeniem europejskim i może pełnić funkcję ECM, czyli podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.

ECM obejmuje cztery funkcje:

Więcej informacji na temat oferty ECM firmy Stadler można znaleźć tutaj.

Kontakt

Masz pytania lub chcesz się dowiedzieć więcej o rozwiązaniach serwisowych firmy Stadler?

Stadler Service AG
Tel.: +41 (0) 71 626 20 20
E-mail: coc-ecm@stadlerrail.com

Schliessen