Modernisation

Dzięki profesjonalnie przeprowadzanej modernizacji firma Stadler umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów szynowych, utrzymanie wartości inwestycji oraz poprawę wydajności, bezpieczeństwa, komfortu i dostępności. Przestarzałe elementy są wymieniane, aby spełniały aktualne wymagania i podnosiły komfort pasażerów. Pozwala to na szybkie zabezpieczenie przyszłych wymagań. Istnieje m.in. możliwość przezbrojenia taboru na przyjazne środowisku technologie napędowe (akumulatorowe lub wodorowe) lub montażu najnowszej wersji systemu ETCS.

KORZYŚCI W SKRÓCIE

Aktualizacje z myślą o przyszłości
Większy komfort pasażerów i/lub przejście na zrównoważone technologie
Kompletny pakiet
Techniczny i estetyczny
Bogate doświadczenie
Projektowe i techniczne know-how

Referencje

Dowiedz się więcej o przykładowych pomyślnie zrealizowanych przez nas projektach modernizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania lub chcesz się dowiedzieć więcej o rozwiązaniach serwisowych firmy Stadler?

Stadler Service AG
Tel.: +41 (0) 71 626 20 20
E-mail: stadler.service@stadlerrail.com

Schliessen