USŁUGI

 • Planowanie i projektowanie
 • Migracja
 • Montaż
 • Kontrola bezpieczeństwa
 • Szkolenia i doskonalenie zawodowe

planowanie i projektowanie

Stadler wspiera swoich klientów w przygotowaniu założeń w fazie przedprojektowej i opracowuje różne warianty rozwiązań dla danego projektu. W ten sposób Stadler wskazuje zalety i wady poszczególnych wariantów pod względem funkcjonalności, kosztów i możliwości uzyskania zezwoleń oraz doradza klientom, czerpiąc z kompleksowej posiadanej wiedzy.

 • Faza przedprojektowa
 • Projekt budowlany
 • Wdrożenie systemu sterowania pociągiem
 • Procedura zatwierdzania projektu
 • Specjalistyczne usługi kierowania budową
 • Reprezentowanie inwestora

migracja

Ścieżki migracji są zawsze specyficzne dla klienta i opisują drogę od inwentaryzacji obecnie stosowanych technologii do ustalenia pożądanego, zautomatyzowanego i zdigitalizowanego stanu docelowego. Interfejsy między różnymi technologiami przekaźnikowymi, autorskie systemy sterowania elektronicznego, uzupełnienie istniejącej technologii o ATO (Automatic Train Operation), czy też stopniowe wprowadzanie systemu informacyjnego na pulpicie maszynisty: możliwość stopniowego, równoległego uzupełniania istniejących systemów o nowoczesne technologie. Stadler rozumie obawy swoich klientów i jest w stanie przedstawić niezawodne rozwiązanie w zakresie zabezpieczeń, które będzie mogło uzyskać wymagane dopuszczenia.

 • Brak rozwiązań platformowych
 • Migracja i strategia dostosowana do potrzeb klienta
 • Równoległe zastosowanie dotychczasowych i nowych technologii w pojeździe i na szlaku
 • Indywidualne rozwiązania
 • Możliwość zastosowania do szerokiego portfolio produktów

montaż

Stadler dysponuje bogatą ofertą w zakresie produkcji i montażu. Portfolio firmy obejmuje zarówno produkcję własnych nastawni elektronicznych, jak i usługi montażu czy okablowania. Stadler wykonuje kompleksowy montaż urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych pod klucz.

 • Usługi montażowe i specjalistyczne usługi kierowania budową
 • Zakup materiałów i logistyka
 • Produkcja szafek do nastawni elektronicznych
 • Nastawnie elektroniczne wewnętrzne
 • Nastawnie przekaźnikowe wewnętrzne
 • Urządzenia zewnętrzne

kontrola bezpieczeństwa

Stadler rozumie kwestie związane z bezpieczeństwem. Dzięki dogłębnej wiedzy i rozległemu doświadczeniu swoich specjalistów, Stadler jest w stanie zidentyfikować i dokonać oceny ryzyka związanego z projektami klientów. Z tego względu Stadler oferuje projektantom, producentom i operatorom systemów kompleksowe, w pełni profesjonalne usługi, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo systemów i ich eksploatacji. Zorientowane na proces podejście do obsługi zamówień gwarantuje stałą niezależność ekspertów.

 • Kontrola przez rzeczoznawcę
 • Przekazanie do eksploatacji
 • Kontrola fabryczna
 • Uruchomienie
 • Homologacja
 • Weryfikacja i walidacja nowych rozwiązań

szkolenia i doskonalenie zawodowe

Szkolenia oferowane przez firmę Stadler dają możliwość korzystania z wiedzy doświadczonych ekspertów i bezpośrednio przekładają się na praktykę w różnych obszarach tematycznych. Specjaliści firmy Stadler są do dyspozycji klientów i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Instruktorzy certyfikowani przez SVEB gwarantują profesjonalną formułę kursów.

 • Ogólne zasady bezpieczeństwa ruchu kolejowego
 • Nastawnie elektroniczne
 • Nastawnie przekaźnikowe
 • Systemy sterowania i prowadzenia pociągu

Zwroty

W przypadku reklamacji produktu Stadler Signalling Deutschland GmbH prosimy o zgłoszenie jej tutaj: Zwrotyuslugi

Schliessen